• Verkeers Banner

Afsluiten openbare weg, bereikbaarheid en verkeersmaatregelen

Afsluiten openbare weg
Vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch willen we graag dat de openbare weg toegankelijk blijft. Ook andere belanghebbende als bijvoorbeeld hulpdiensten, openbaarvervoer etc. hebben hier belangen bij.

De eerste vraag die wij stellen; ‘Is het voor uw evenement noodzakelijk dat de openbare weg (straat voet-fietspaden parkeerterrein of een gedeelte hiervan) wordt afgesloten of zijn er nog alternatieven?’

Bereikbaarheid
Als er geen alternatieven zijn en er moet een openbare weg worden afgesloten en of autovrij gemaakt worden (instellen parkeerverbod) dan moet eerst de bereikbaarheid getoetst worden door de gemeente. De bereikbaarheid toetsen houdt in dat er getoetst wordt of de locatie en tijd geen conflicten opleveren met overige geplande activiteiten zoals bijvoorbeeld wegwerkzaamheden.
Verkeersplan
Levert de bereikbaarheid geen conflicten op, dan is de volgende stap dat u verplicht bent om op basis van wet- en regelgeving en volgens de CROW richtlijnen een verkeersplan laat opstellen en deze door de gemeente te laten toetsen. Het uiteindelijke doel is om gezamenlijk de stad tijdens uw evenement bereikbaar en verkeersveilig te houden en met beperkte verkeersoverlast te laten verlopen.
Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om zelfgemaakte/bedachte borden te plaatsen of borden te verwijderen. Dit kan onduidelijk zijn en gevaar opleveren voor de weggebruiker.
Voor het opstellen van een verkeersplan kan u ondersteuning inwinnen bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verzorgen van tijdelijke verkeersmaatregelen of u kunt gebruik maken van specialisten binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor zowel het opstellen, advisering en uitwerken van een verkeersplan en het uitvoeren verzorgen en leveren van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Kosten
Voor het opstellen als uitvoeren van een verkeerplan kunnen wij u een offerte aanbieden.

Tip
Om teleurstellingen achteraf te voorkomen is het raadzaam voordat u een vergunningsaanvraag en melding doet de locatie, tijd, bereikbaarheid en verkeersmaatregel te bespreken. Zo kunnen wij vooraf meedenken en alternatieven bespreken om tot zo goed mogelijk en optimaal geheel te komen.

Verkeersvoorzieningen---Pionnen
Verkeersvoorzieningen---hewerk-verkeer1-
Verkeersvoorzieningen---hekwerk-verkeer