• Home7
  • Home6
  • Home9
  • Home7

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een aantal locaties aangewezen als evenementenlocatie. Hieraan worden voorwaarden gesteld m.b.t. het gebruik van de locatie en het aantal geluidsevenementen dat mag plaatsvinden per locatie. Dit om de overlast voor de omgeving te beperken. Jaarlijks worden de locatielijsten samen met de evenementenkalender vastgesteld door het College van B&W.

Geluidsevenementen zijn evenementen, die eeen maximale geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde gevel veroorzaken van maximaal 70 of 80 dB(A).

In deze lijsten worden per locatie de randvoorwaarden, aandachtspunten etc. genoemd. Tevens worden per locatie specifieke facilitaire kosten vermeld, waarmee evenementenorganisatie rekening dienen te houden.

De voorschriften die voor een bepaald evenement gelden, worden opgenomen in de evementenvergunning.

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de volgende locaties aangewezen als (tijdelijk) evenemententerrein:

Locaties