• Home7
  • Home6
  • Home9
  • Home7

CHECKLIST ORGANISEREN VAN EVENEMENTEN

Hieronder zie je naar welke informatie er gevraagd wordt (en welke bijlagen je moet meesturen). Dan ben je goed voorbereidt op de digitale aanvraag.
Maar wat is er nu nodig voor een aanvraag van een evenementenvergunning (u kunt het document hier downloaden)
checklist

1) Contactgegevens

- Persoonsgegevens, adresgegevens, telefoonnumer en e-mailadres
- Evt. uw digiD-inloggcode bij aanvraag via de beslisboom
- Naam organisatie/evenement
- Contactpersonen
- Inschrijfnummer KVK of BSN-nummer

2) Het evenement

- Maximum aantal bezoekers gelijktijdig
- Datum(s)/locatie(s)/begin- en eindtijd
- Startdatum opbouw evenement en afbouw evenement
- Soort evenement

3) Situatietekening

- Breedte nooduitgangen
- Indeling en bestemming ruimte/terreinen
- Plaats van blusmiddelen, bluswatervoorzieningen en brandmelders
- Maten van gang- en looppaden
- Stoelenplan/ tribuneopstelling
- Nood- en transparantverlichting
- Elektriciteitsvoorziening
- Bron verwarming tenten
- Bron voor koken/bakken/braden?

4) Geluid/muziek

- Maakt u gebruik van een geluidsversterker, omroepinstallatie?
- Zijn er live optredens of DJ’s?
- Formulier Geluid bij evenementen

5) Faciliteiten:

- Dranghekken
- Fietsenrekken
- Toiletten
- Portofoons

6) EHBO

- Komt er een EHBO-post?
- Hoeveel hulpverleners/EHBO-ers zijn er aanwezig?

7) Alcoholische dranken

- Ontheffing drank- en horecawet (artikel 35): aanvraag tegelijk met evenementenvergunning.
- Verklaring Sociale Hygiëne en Identiteitsbewijs
- Aantal tappunten

8) Verkeersmaatregelen

- Verkeersplan
- Worden straten afgesloten?
- Heeft het gevolgen voor het Openbaar Vervoer?
- Worden verkeersregelaars ingezet?

9) Crowdcontrol

- Calamiteitenplan/veiligheidsplan
- Op tekening aangeven hoe de bezoekerstromen lopen bij calamiteit

10) Tenten

- Afmeting (op situatietekening): voorwaarden die Brandweer stelt
- nooduitgangen

11) Vlaggenmasten/banieren

- Langs toegangswegen van de stad: contact openemen met de afdeling Economische zaken van de gemeente 073-6155603

12) Schoonmaak terrein

- In eigen beheer of door gemeente?

13) Afvalbakken en containers

- Afvalbakken en containers leveren via Gemeente
- Inzameling door Afvalstoffendienst

14) Water- en stroomaansluitingen

- Voor stroomaansluitingen in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch dien je aan te melden bij www.Evenementenstroom.nl en de app installeren op je telefoon.
- Voor overige locatie dien je contact op te nemen met de Marktmeester van Stadstoezicht.

15) Parkeren en transferia

- Parkeerontheffingen regel je zelf via de website van de gemeente